ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

Jedina smo ordinacija u Južnoj Srbiji koja radi novim aparatima:

Torakalna električna bioimpedanca, Ankle Brachial Index i Arteriograf

Evropski Centar
za Hipertenziju

Kardiologija

Reumatologija

Ultrazvučna
dijagnostika

Reumatologija

Iz oblasti reumatologije ordinacija pruža sledeće usluge:

Prevencija, dijagnostika i lešenje reumatskih bolesti, zapalenjskih degenerativnih i sistemskih bolesti vezivnog tkiva, metaboličkog i vanzglobnog reumatizma

Dijagnostička i terapijska punkcija zglobova

Ultrazvučni pregled zglobova

Laboratorijske analize

Takodje u okviru reumatologije postoji kabinet i savetovalište za:
bolesti kičmenog stuba i perifernih zglobova, kontrolu lekova, kinezi terapiju i sprešavnje invalidnosti u reumatoloških bolesnika

Aleksandra Stanković - Biografija


Prof.dr Aleksandra Stanković


Specijalista interne medicine
Subspecijalista reumatologije
Član ЕUSTAR-a
( Evropsko Udruženje za dijagnozu i lečenje sistemske skleroze)

Prof.dr Aleksandra Stanković , rodjena je u Kruševcu.Medicinski fakultet završila je u Nišu, gde je završila magistarske i doktorske studije,specijalističke studije iz interne medicine kao i subspecijalizaciju iz reumetologije. Redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Nišu. Stručno usavršavanje obavila je u Francuskoj, Pariz u bolnici Lariboisiere ,gde je obavila i istraživanja za doktoorsku disertaciju.

Obavljala je funkciju načelnika Klinike za reumatologiju i bila zamenik direktora Instituta Niška Banja. Objavila je preko 450 naučnih radova u domaćim i stranim referentnim časopisima. Rukovodilac u tri projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije.

Publikacije:
1. Jedan od autora udžbenika ’’Interna propedevtika’’,1991 godine.
2. Urednik poglavlja ’Bolesti lokomotornog aparata i vezivnog tkiva’’ u udžbeniku’’Interna medicina’’ i ’’ Interna medicina- primeri iz kliničke prakse’’, izdanja iz : 1994,1996, 2004 i 2010.
3. Antiartroični lekovi –hondoroprotektori,Terapija reumatičnih oboljenja, Beograd 1999.god.
4. Prevalence of the degenertive lesion in articular cartilage oh the human knee joint, Relationship with age. In : Epidemiology of osteoarthrosis, Paris, Ciba Geigy, 1981.

Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i medjunarodnim stručnim skupovima. Dobitnik je nagrada: Povelja Medicinskog fakulteta u Nišu, Povelja , plaketa i zahvalnica SLD-a, Nagrada za životno delo SLD-a.

Članstvo i aktivnosti:
Član redakcionog odbora časopisa „Acta Medica Mediana“,
Član redakcionog odbora časopisa „Acta rheumatologica Belgradensia“
Član redakcionog odbora časopisa“ Balneoclimatologia“
Predsednik Izvršnog odbora saveta Univerziteta u Nišu
Član predsedništva Udruženja reumatologa Jugoslavije
Predsednik vaća katedre za internu medicinu i fizikalnu medicinu sa rehabilitacijom
Član odbora za medicinske nauke Univerziteta u Nišu
Član republičke stručne komisije za internističke studije
Član predsedništva reumatološke sekcije SLD-a.

MENI
Home
O nama
Usluge
Galerija
Kontakt
KONTAKT INFORMACIJE
018/424-4632
018/429-4090
ul. Jovana Ristića 20/III-2
18000 Niš, Srbija
Fax:
Mob:
018/454-9696
063/217-700
lovicd@eunet.rs

Copyright © 2019. Inter Medica Dr Lović