telefon: 018.4244.632, e-mail: lovicd@eunet.rs
 

Reumatologija

Iz oblasti reumatologije ordinacija pruža sledeće usluge :

Prevencija, dijagnostika i lešenje reumatskih bolesti, zapalenjskih degenerativnih i sistemskih bolesti vezivnog tkiva, metaboličkog i vanzglobnog reumatizma

Dijagnostička i terapijska punkcija zglobova

Ultrazvučni pregled zglobova

Laboratorijske analize

Takodje u okviru reumatologije postoji kabinet i savetovalište za:
bolesti kičmenog stuba i perifernih zglobova
kontrolu lekova, kinezi terapiju i sprešavnje invalidnosti
u reumatoloških bolesnika
 
 
 
 

Aleksandra Stanković - BiografijaProf.dr Aleksandra Stanković

Specijalista interne medicine
Subspecijalista reumatologije
Član ЕUSTAR-a ( Evropsko Udruženje za dijagnozu i lečenje sistemske skleroze)

Prof.dr Aleksandra Stanković , rodjena je u Kruševcu.Medicinski fakultet završila je u Nišu, gde je završila magistarske i doktorske studije,specijalističke studije iz interne medicine kao i subspecijalizaciju iz reumetologije. Redovni  je profesor Medicinskog fakulteta u Nišu.
Stručno usavršavanje obavila je u Francuskoj, Pariz u bolnici Lariboisiere ,gde je obavila i istraživanja za doktoorsku disertaciju.
Objavljala je funkciju načelnika Klinike za reumatologiju i bila zamenik direktora Instituta Niška Banja.
Objavila je preko 450 naučnih radova u domaćim i stranim referentnim časopisima. Rukovodilac  u tri projekta Ministarstva za Nauku Republike Srbije.

Publikacije:
1. Jedan od autora udžbenika ’’Interna propedevtika’’,1991 godine.
2. Urednik poglavlja ’Bolesti lokomotornog aparata i vezivnog tkiva’’ u udžbeniku’’Interna medicina’’ i ’’ Interna medicina- primeri iz kliničke prakse’’, izdanja iz : 1994,1996,  2004 i 2010.  
3. Antiartroični lekovi –hondoroprotektori,Terapija reumatičnih oboljenja, Beograd 1999.god.
4. Prevalence of the degenertive lesion in articular cartilage oh the human knee joint, Relationship with age. In : Epidemiology of  osteoarthrosis, Paris, Ciba Geigy, 1981.

Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i medjunarodnim stručnim skupovima.
Dobitnik  je nagrada: Povelja Medicinskog fakulteta u Nišu, Povelja , plaketa i zahvalnica SLD-a, Nagrada za životno delo SLD-a.

Članstvo i aktivnosti :
Član redakcionog odbora časopisa „Acta Medica Mediana“,
Član redakcionog odbora časopisa „Acta rheumatologica Belgradensia“
Član redakcionog odbora časopisa“ Balneoclimatologia“
Predsednik Izvršnog odbora saveta Univerziteta u Nišu
Član predsedništva Udruženja reumatologa Jugoslavije
Predsednik vaća katedre za internu medicinu i fizikalnu medicinu sa rehabilitacijom
Član odbora za medicinske nauke Univerziteta u Nišu
Član republičke stručne komisije za internističke studije
Član predsedništva reumatološke sekcije SLD-a.

 

 


 
 
 
Copyright © 2008. Inter Medica Dr Lović, dizajn: WP Gallery