ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

Jedina smo ordinacija u Južnoj Srbiji koja radi novim aparatima:

Torakalna električna bioimpedanca, Ankle Brachial Index i Arteriograf

Evropski Centar
za Hipertenziju

Kardiologija

Reumatologija

Ultrazvučna
dijagnostika

Ankle Brachial Index

Ankle Brachial Index (ABI) predstavlja odnos krvnog pritiska
u donjem delu nogu i krvnog pritiska u rukama.
U odnosu na ruke, niži krvni pritisak u nogama je pokazatelj
blokiranih arterija (periferna vaskularna bolest).
(ABI) se izračunava deljenjem sistolnih krvnih pritisaka
na zglobovima nogu i pritiska na ruci.

U ordinaciji InterMedika se radi određivanje ABI pomoću najnovijih aparata za neinvazivno merenje kao i procena rizika za nastanak periferne arterijske bolesti.Pojedina istraživanja su pokazala da kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom dolazi i do promena u pritiscima na rukama i nogama. Kod preko 50% svih pacijanata sa povećanim krvnim pritiskom dolazi i do promena u (ABI) bez ikakvih pratećih simptoma. Pacijenti kod kojih se jave smetnje pri hodu tj. zamaranje imaju smanjenu perifernu cirkulaciju a samim tim i vrednosti ABI su daleko niži. Dokazano je da smanjene vrednosti ABI povećavaju rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti.


ABI između 0, 9 i 1, 2 smatra se normalnim (bez značajne periferne arterijske bolesti), dok vrednosti manje od 0, 9 ukazuju na arterijske bolesti. ABI vrednost veća od 1,3 takođe smatra nenormalno, i sugeriše na kalcifikacije zidova arterija i povećanu krutost krvnih sudova, odražavajući ozbiljne periferne vaskularne bolesti.


Pod uslovom da ne postoje drugi značajni uslovi koji utiču na arterije na nogama, sledeće ABI vrednosti mogu se koristi za predviđanje težine periferne arterijske bolesti,kao i procenu rizika:

ABPI Vrednosti Tumačenje Vrednosti
iznad 1.2 Povišen
1.0 - 1.2 Normalne vrednosti
0.9 - 1.0 Optimalne vrednosti
0.8 - 0.9 Početak arterijske bolesti
0.5 - 0.8 Srednja teška arterijska bolest
ispod 0.5 Teška arterijska oboljenja

U okviru ordinacije postoji i centar za rano otkrivanje dijagnostikovanje
i lečenje arterijske hipertenzije.

MENI
Home
O nama
Usluge
Galerija
Kontakt
KONTAKT INFORMACIJE
018/424-4632
018/429-4090
ul. Jovana Ristića 20/III-2
18000 Niš, Srbija
Fax:
Mob:
018/454-9696
063/217-700
lovicd@eunet.rs

Copyright © 2019. Inter Medica Dr Lović