telefon: 018.4244.632, e-mail: lovicd@eunet.rs
 

Kontakt

Specijalistička ordinacija za interne bolesti
”INTER MEDICA –dr Lović”

ul. Jovana Ristića 20/III-2
18000 Niš , Srbija

Tel:  018.4244.632;
        018.4294.090
Fax: 018.4549.696

Mob.: 062.217.700

e-mail: lovicd@eunet.rs

 
 
Copyright © 2008. Inter Medica Dr Lović, dizajn: WP Gallery