telefon: 018.4244.632, e-mail: lovicd@eunet.rs
 

Kardiologija

Iz oblasti kardiologije u ordinaciji se mogu obaviti svi pregledi iz neinvazivne kardiologije uz pomoć najsavremenije aparature, a preglede obavljaju sledeći lekari:
dr Dragan Lović; Prof. dr Branko Lović;
EKG, Test optrećenja;
EHO Srca-kolor dopler;
EHO-kolor dopler Krvnih sudova vrata;
Holter EKG;
24 h Ambulatorno registrovanje krvnog pritiska;
Stres eho test;
Laboratorijske analize ;
U okviru kardiologije postoje i dva kabineta sa savetovalištima za:
Procenu faktora rizika za nastanak koronarne bolesi
Arterijsku hipertenziju i poremećaje lipidnog statusa
 

Bolesti srca i krvnih sudova

Bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 56.0% u svim uzrocima smrti vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Žene su češće (54.3%) u odnosu na muškarce (45.7%) umirale od ove grupe bolesti. Ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti vodeći su uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja.

Kardiološki kabinet u Ordinaciji INTRMEDICA – dr Lović vodi Prof.dr Branko Lović, kardiolog i Evropski klinički specijalista za hipertenziju

  
 

Branko Lović- BiografijaProf.dr Branko Lović

Specijalista interne medicine
Subpecijalista kardiologije
Evropski klinički specijalista za hipertenziju
Predsednik Udruženja internista Srbije

Branko K.Lović, Rodjen je u Nišu 1941.g. Osnovnu  i srednju školu završioje u Nišu.Medicinski fakultet završio je u Nišu , gde je i završio specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultertu u Nišu. Stručno usavršavanje iz oblasti kardiologije završio je u dva navrata i to u Hamersmith Hospital , London ,Velika Britanija i u  Texas Medical Center Houston, USA.

Tokom rada na medicinskom fakultetu u Nišu obavlljao je u dva mandata i funkciju dekana medicinskog fakulteta u Nišu.Autor je preko 300 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Predsednik je izdavačkog saveta naučnog časopisa  Internist, Član izdavačkog saveta časopisa Timočki Glasnik, časopisa Acta medicae mediane, bio predsednik izdavačkog saveta časopisa Balneoklimatologija. Učestvovao je u četri projekta Ministrastva zdravlja Republike Srbije.

Predsednik je radne grupe za hipertenziju Udruženja za kardiologiju Srbije.

Od 2007. g. Na predlog skupštine članova Udruženja internista Srbije izabran je na funkciju Predsednika Udruženja internista Srbije, Član je skupštine Evropske federacije internista. Redovno učestvuje na svim skupovima u Srbiji i van Srbije. Član je mnogih naučnih odbora domaćih i stranih kongresa.Do sada je organizovao više skupova i edukacija lekara.

Zahvaljujući svom radu i objavljenim radovima stekao je i zvanje EVROPSKI KLINIČKI SPECIJALISTA ZA HIPERTENZIJU.

Dobitnik je zlatne medalje i diplome  2009 g koje dodeljuje Asocijacija internista Poljske za izuzetna dostignuća na polju interne medicine.
 
 
Copyright © 2008. Inter Medica Dr Lović, dizajn: WP Gallery