ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

Jedina smo ordinacija u Južnoj Srbiji koja radi novim aparatima:

Torakalna električna bioimpedanca, Ankle Brachial Index i Arteriograf

Evropski Centar
za Hipertenziju

Kardiologija

Reumatologija

Ultrazvučna
dijagnostika

Kardiologija

Iz oblasti kardiologije u ordinaciji se mogu obaviti svi pregledi iz neinvazivne kardiologije uz pomoć najsavremenije aparature, a preglede obavljaju sledeći lekari:

dr Dragan Lović; Prof. dr Branko Lović;
EKG, Test optrećenja;
EHO Srca-kolor dopler;
EHO-kolor dopler Krvnih sudova vrata;
Holter EKG;
24 h Ambulatorno registrovanje krvnog pritiska;
Stres eho test;

U okviru kardiologije postoje i dva kabineta sa savetovalištima za:
Procenu faktora rizika za nastanak koronarne bolesti
Arterijsku hipertenziju i poremećaje lipidnog statusa

Bolesti srca i krvnih sudova

Bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 56.0% u svim uzrocima smrti vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Žene su češće (54.3%) u odnosu na muškarce (45.7%) umirale od ove grupe bolesti. Ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti vodeći su uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja

Kardiološki kabinet u Ordinaciji INTRMEDICA – dr Lović vodi Prof.dr Branko Lović, kardiolog i Evropski klinički specijalista za hipertenziju

Branko Lović- Biografija

Prof.dr Branko Lović


Specijalista interne medicine
Subpecijalista kardiologije
Evropski klinički specijalista za hipertenziju
Predsednik Udruženja internista Srbije


Branko K.Lović, Rodjen je u Nišu 1941.g. Osnovnu i srednju školu završioje u Nišu.Medicinski fakultet završio je u Nišu, gde je i završio specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultertu u Nišu. Stručno usavršavanje iz oblasti kardiologije završio je u dva navrata i to u Hamersmith Hospital , London ,Velika Britanija i u Texas Medical Center Houston, USA.

Tokom rada na medicinskom fakultetu u Nišu obavlljao je u dva mandata i funkciju dekana medicinskog fakulteta u Nišu. Autor je preko 300 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Predsednik je izdavačkog saveta naučnog časopisa Internist, Član izdavačkog saveta časopisa Timočki Glasnik, časopisa Acta medicae mediane, bio predsednik izdavačkog saveta časopisa Balneoklimatologija. Učestvovao je u četri projekta Ministrastva zdravlja Republike Srbije.

Predsednik je radne grupe za hipertenziju Udruženja za kardiologiju Srbije.

Od 2007. g. Na predlog skupštine članova Udruženja internista Srbije izabran je na funkciju Predsednika Udruženja internista Srbije, Član je skupštine Evropske federacije internista. Redovno učestvuje na svim skupovima u Srbiji i van Srbije. Član je mnogih naučnih odbora domaćih i stranih kongresa.Do sada je organizovao više skupova i edukacija lekara.

Zahvaljujući svom radu i objavljenim radovima stekao je i zvanje EVROPSKI KLINIČKI SPECIJALISTA ZA HIPERTENZIJU.

Dobitnik je zlatne medalje i diplome 2009 g koje dodeljuje Asocijacija internista Poljske za izuzetna dostignuća na polju interne medicine.

U okviru ordinacije postoji i centar za rano otkrivanje dijagnostikovanje
i lečenje arterijske hipertenzije.

MENI
Home
O nama
Usluge
Galerija
Kontakt
KONTAKT INFORMACIJE
018/424-4632
018/429-4090
ul. Jovana Ristića 20/III-2
18000 Niš, Srbija
Fax:
Mob:
018/454-9696
063/217-700
lovicd@eunet.rs

Copyright © 2019. Inter Medica Dr Lović