ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

Jedina smo ordinacija u Južnoj Srbiji koja radi novim aparatima:

Torakalna električna bioimpedanca, Ankle Brachial Index i Arteriograf

Evropski Centar
za Hipertenziju

Kardiologija

Reumatologija

Ultrazvučna
dijagnostika

Torakalna električna
bioimpedanca

Torakalna električna bioimpedanca je neinvazivna,
jednostavna, tačna metoda koja je vredna alternativa
drugim komplikovanim metodama u jedinicama
intenzivne nege i ambulantno kod bolesnika sa
kardiovaskularnim bolestima.

Primenom torakalne električne bioimpedance kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom omogućava se praćenje unutrašnjih faktora rizika tzv. Endogenih faktora koji kao faktori sredine moraju biti u određenom balansu da bi efikasnost terapije bila potpuna. Zavisno od određenih parametara sada smo u mogućnosti da u oko 80-85 % slučajeva kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom pratimo efikasnost terapije kao i damo procenu podobnosti i efikasnosti leka.

Povišeni krvni pritisak - "tihi ubica"

Torakalna električna bioimpedanca je novi sistem za dobijanje neinvazivnih hemodinamskih parametara (unutrašnji ili endogeni faktori). Klinička primena torakalne električne bioimpedance kod bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima je višestruk. Ona obuhvata dijagnostiku i praćenje pacijenata sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, procenu kardiovaskularnog efekta farmakološke terapije, optimalnih doza lekova i mogući razvoj tolerancije na lekove ili toksičnost.


Kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom bioimpedanca omogućava bolje određivanje doza lekova kao i efikasniju primenu terapije a samim tim dovodi i do boljeg regulisanja krvnog pritiska.
U pejsmejker klinici obezbeđuje brz, precizan metod optimizacije atrioventrikularnog kašnjenja koje moraju biti prilagođeni određenom tipu pejsmejkera uređaja. Još jedna korisna aplikacija je rano otkrivanje odbacivanje posle srčanih transplantacija.


Povišeni krvni pritisak ili tzv.``tihi ubica`` predstavlja jedno od najčešćih oboljenja u današnjem svetu.Činjenica da između 30-50 % stanovništva u svetu boluje od ove bolesti daje nam za pravo da govorimo o epidemiji svetskih razmera. Po podacima Udruženja za hipertenziju Srbije 42,7% stanovništva Srbije ima povišeni krvni pritisak a kao najčešće komplikacuje koje izaziva pritisak su srčana insuficijencija, srčani udar i moždani udar. Važno je napomenuti da Srbija se po stopi smrtnosti od srčanih i moždanih bolesti nalazi u samom svetskom vrhu.


Za nastanak pritiska kažemo da su važni faktori rizika tzv.egzogeni faktori od kojih su najznačajniji fizička neaktivnost, gojaznost, povećan unos soli ,alkohola i kafe , stres pušenje itd. Tokom vremena pomenuti faktori dovode ne samo do povećanja krvnog pritiska a samim tim i do komplikacija na srcu, mozgu , bubrezima i krvnim sudovima. Uspešnost lečenja krvnog pritiska zahteva primenu terapije kao i promenu načina života. Međutim i uprkos najnovijim lekovima i dostignućima u medicini po podacima Svetske Zdravstvene Organizacije samo 20-30 % uspeva da reguliše krvni pritisak.

U okviru ordinacije postoji i centar za rano otkrivanje dijagnostikovanje
i lečenje arterijske hipertenzije.

MENI
Home
O nama
Usluge
Galerija
Kontakt
KONTAKT INFORMACIJE
018/424-4632
018/429-4090
ul. Jovana Ristića 20/III-2
18000 Niš, Srbija
Fax:
Mob:
018/454-9696
063/217-700
lovicd@eunet.rs

Copyright © 2019. Inter Medica Dr Lović