ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

Jedina smo ordinacija u Južnoj Srbiji koja radi novim aparatima:

Torakalna električna bioimpedanca, Ankle Brachial Index i Arteriograf

Evropski Centar
za Hipertenziju

Kardiologija

Reumatologija

Ultrazvučna
dijagnostika

Centar za hipertenziju

Arterijaska hipertenzija (povišeni krvni pritisak) je veoma rasprostranjena kardiovaskularna bolest i značajan faktor rizika za nastanak brojnih komplikacija na:
srcu,
bubrezima,
perifernim krvnim sudovima i
krvnim sudovima oka.
Ona ima epidemijski karakter i prema podacima iz 2006. godine prevalenca hipertenzije u Srbiji bila je 46,5%.

Savremeni pristup dijagnostici i lečenju hipertenzije obuhvata multidisciplinarni pristup oboljenju, sagledan sa aspekta više internističkih grana, kardiologije, endokrinologije i nefrologije, a lečenje takodje podrazumeva obaveznu primenu nefarmakoloških mera.

Hipertenzija - dijagnostika i lečenje

Centar za hipertenziju u okviru Specijalističke ordinacije INTER MEDICA –dr Lović ima za cilj da ukaže na značaj pravilne dijagnoze hipertenzije (maskirna i radna hipertenzije, hipertenzija belog mantila, rezistentna hipertenzija, sekundarna hipertenzija) sa posebnim osvrtom na rano dijagnostikovanje arterijske hipertenzije. Posebno se obraća pažnja na primenu neinvazivne dijagnostike u otkrivanju arterijske hipertenzije uz primenu najsavremenijim metoda koje se koriste u toj oblasti.

Značajno mesto u edukaciji pacijenata u Centru za hipertenziju zauzimaju i faktori rizika koji učestvuju u nastanku hipertenzije tj. gojaznost, hiperlipodemije, fizička neaktivnost, pušenje, povećan unos alkohola i soli. Našim korisnicima posebno se ukazuje na primenu nefarmakoloških mera i upotrebu suplemenata u okviru terapije arterijske hipertenzije.

Centar za hipertenziju vodi dr Dragan Lović, specijalista interne medicine i Evropski klinički specijalista za hipertenziju, Fellow ESC (FESC)

Dragan Lović- Biografija


Prof. dr Dragan Lović


FEFIM, FESC ,FACP Profesor, VAMC Washington DC , USA

Specijalista interne medicine
Evropski klinički specijalista za hipertenziju
Predsednik Udruženja za hipertenziju Srbije

Dragan B. Lović, je rodjen u Nišu 1972,g. Gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završio je u Nišu sa prosečnom ocenom 9,42. Nakon završetka fakulteta specijalizirao je internu medicinu i stekao zvanje specijalista interne medicine, na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Profesionalno je angažovan već dugi niz godina na problem povišenog krvnog pritiska. Do sada je objavio preko 250 autorskih i koautorskih radova u domaćim i stranim časopisima. Redovan je učesnik svih većih skupova iz oblasti interne medicine, kardiologije i hipertenzije. Predavač je na svim većim skupovima u Srbiji . Završio je Evropsku školu o hipertenziji.

Od 2007 godine izabran je na funkciju Generalnog sekratara Udruženja internista Srbije. Tokom dosadašnjeg mandata uspešno je učestvovao u organizaciji dva domaća Kongresa lekara internista kao i u organizaciji Kongresa lekara interne medicine Jugoistočne Evrope. Član je skupštine Evropske federacije za internu medicinu, kao i zamenik glavnog urednika čaopisa Internist.

S obzirom na dosadašnje rezultate na polju hipertenzije, 2008 , na predlog skupštine Udruženja za hipertenziju Srbije izabran je za Predsednika Udruženja za hipertenziju Srbije. Tokom dosadašnjeg rada na mestu Predsednika uspostavio je kontakte sa svim relevantnim stručnjacima iz oblasti hipertenzije širom sveta. Redovno učestvuje na svim Evropskim Kongresima o hipertenziji, član je skupštine Evropskog Udruženja za hipertenziju. Na poziv Svetske lige za hipertenziju bio je i predavač na Svetskom Kongresu o hipertenziji u Pekingu 2008 g.

Do sada je bio pozvani predavač na 45 Medjunarodnih Kongresa iz oblasti kardiologije u Evropi i Svetu. Redovni je predavač po pozivu na svim godišnjim Kongresima Evropskog Udruženja za hipertenziju počev od 2010.g do danas, kao i predavač po pozivu na poslednja tri Evropska Kongresa Kardiologa.
Član rukovodstva radne grupe ’’hipertenzija i sre’’ Evropskog Udruženja Kardiologa u mandatu 2012-2014.
Član Internacionalnog foruma, Svetskog Udruženja za hipertenziju u dva mandata 2010-2012 i 2012-2014.
Generalni sekretar Udruženja Kardiologa Srbije 2010-2012.g.

Zahvaljujući svom radu i objavljenim radovima stekao je i zvanje EVROPSKI KLINIČKI SPECIJALISTA ZA HIPERTENZIJU, kao i zvanje FELLOW ESC, Evropskog Udruženja Kardiologa

Učestvovao u izradi Evropskog vodiča za dijagnostiku i lečenje Hipertezije 2013.

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Böhm M, Christiaens T, Cifkova R, De Backer G, Dominiczak A, Galderisi M, Grobbee DE, Jaarsma T, Kirchhof P, Kjeldsen SE, Laurent S, Manolis AJ, Nilsson PM, Ruilope LM, Schmieder RE, Sirnes PA, Sleight P, Viigimaa M, Waeber B, Zannad F, Redon J, Dominiczak A, Narkiewicz K, Nilsson PM, Burnier M, Viigimaa M, Ambrosioni E, Caufield M, Coca A, Olsen MH, Schmieder RE, Tsioufis C, van de Borne P, Zamorano JL, Achenbach S, Baumgartner H, Bax JJ, Bueno H, Dean V, Deaton C, Erol C, Fagard R, Ferrari R, Hasdai D, Hoes AW, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh P, Lancellotti P, Linhart A, Nihoyannopoulos P, Piepoli MF, Ponikowski P, Sirnes PA, Tamargo JL, Tendera M, Torbicki A, Wijns W, Windecker S, Clement DL, Coca A, Gillebert TC, Tendera M, Rosei EA, Ambrosioni E, Anker SD, Bauersachs J, Hitij JB, Caulfield M, De Buyzere M, De Geest S, Derumeaux GA, Erdine S, Farsang C, Funck-Brentano C, Gerc V, Germano G, Gielen S, Haller H, Hoes AW, Jordan J, Kahan T, Komajda M, Lovic D, Mahrholdt H, Olsen MH, Ostergren J, Parati G, Perk J, Polonia J, Popescu BA, Reiner Z, Rydén L, Sirenko Y, Stanton A, Struijker-Boudier H, Tsioufis C, van de Borne P, Vlachopoulos C, Volpe M, Wood DA. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2013 Jul;34(28):2159-219.

Član je i Udruženja kardiologa Srbije, lekarske komore Srbije, Evropskog Udruženja za Hipertenziju (ESH), Svetskog Udruženja za hipertenziju (ISH), Američkog Udruženja za hipertenziju (ASH).

Nagrade i Priznanja:

  • Dobitnik je zlatne medalje i diplome 2009 g koje dodeljuje Asocijacija internista Poljske za izuzetna dostignuća na polju interne medicine.
  • Dobitnik nagrade IBC, Kembridž, Engleska, 2011, za dostignuća na polju hipertenzije
  • Dobitnik priznanja Svetske lige za hipertenziju za dostignuća u kontroli povišenog pritiska za 2014.g.
  • Dobitnik medalje Ruske medicinske akademije 2014.g.

Profesor na VA Medical Center, Washington DC, USA
Fellow American Coledge of Phisicians (ACP),
Član Internacionalnog foruma ACP, Philadelphia , USA.

U okviru ordinacije postoji i centar za rano otkrivanje dijagnostikovanje
i lečenje arterijske hipertenzije.

MENI
Home
O nama
Usluge
Galerija
Kontakt
KONTAKT INFORMACIJE
018/424-4632
018/429-4090
ul. Jovana Ristića 20/III-2
18000 Niš, Srbija
Fax:
Mob:
018/454-9696
063/217-700
lovicd@eunet.rs

Copyright © 2019. Inter Medica Dr Lović