telefon: 018.4244.632, e-mail: lovicd@eunet.rs
 
 
 

Ultrazvučna dijagnostika

U kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku, na savremenim Kolor doppler ultrazvučnim aparatima mogu se uraditi sledeći pregledi:

  • Kolor doppler pregled srca
  • Kolor dopler magistralnih krvnih sudova vrata
  • Ultrazvučni pregled abdomena
  • Ultrazvučni pregled štitne žlezde
  • Ulrtrazvučni pregled prostate i male karlice
  • Ultrazvučni pregled dojki
  • Ultrazvučni pregled zglobova
 
 
 
Copyright © 2008. Inter Medica Dr Lović, dizajn: WP Gallery