telefon: 018.4244.632, e-mail: lovicd@eunet.rs
 

Povišeni krvni pritisak - "tihi ubica"

Povišeni krvni pritisak ili tzv.``tihi ubica`` predstavlja jedno od najčešćih oboljenja u današnjem svetu.Činjenica da između 30-50 % stanovništva u svetu boluje od ove bolesti daje nam za pravo da govorimo o epidemiji svetskih razmera. Po podacima Udruženja za hipertenziju Srbije 42,7% stanovništva Srbije ima povišeni krvni pritisak a kao najčešće komplikacuje koje izaziva pritisak su srčana insuficijencija, srčani udar i moždani udar. Važno je napomenuti da Srbija se po stopi smrtnosti od srčanih i moždanih bolesti nalazi u samom svetskom vrhu.

Za nastanak pritiska kažemo da su važni faktori rizika tzv.egzogeni faktori od kojih su najznačajniji fizička neaktivnost, gojaznost, povećan unos soli ,alkohola i kafe , stres pušenje itd. Tokom vremena pomenuti faktori dovode ne samo do povećanja krvnog pritiska a samim tim i do komplikacija na srcu, mozgu , bubrezima i krvnim sudovima. Uspešnost lečenja krvnog pritiska zahteva primenu terapije kao i promenu načina života. Međutim i uprkos najnovijim lekovima i dostignućima u medicini po podacima Svetske Zdravstvene Organizacije samo 20-30 % uspeva da reguliše krvni pritisak.
Primenom torakalne električne bioimpedance kod pacijenata sa arterijskom hipertenzijom omogućava se praćenje unutrašnjih faktora rizika tzv. Endogenih faktora koji kao faktori sredine moraju biti u određenom balansu da bi efikasnost terapije bila potpuna. Zavisno od određenih parametara sada smo u mogućnosti da u oko 80-85 % slučajeva kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom pratimo efikasnost terapije kao i damo procenu podobnosti i efikasnosti leka.
 

Torakalna električna bioimpedanca

Torakalna električna bioimpedanca je novi sistem za dobijanje neinvazivnih hemodinamskih  parametara (unutrašnji ili endogeni faktori). Klinička primena torakalne električne bioimpedance kod bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima je višestruk. Ona obuhvata dijagnostiku i praćenje pacijenata sa kongestivnom srčanom insuficijencijom, procenu kardiovaskularnog efekta farmakološke terapije, optimalnih doza lekova i mogući razvoj  tolerancije na lekove  ili toksičnost.

Kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom bioimpedanca omogućava bolje određivanje doza lekova kao i efikasniju primenu terapije a samim tim  dovodi i do boljeg regulisanja krvnog pritiska.
 U pejsmejker klinici obezbeđuje brz, precizan metod optimizacije atrioventrikularnog  kašnjenja koje moraju biti prilagođeni određenom tipu pejsmejkera uređaja. Još jedna korisna aplikacija je rano otkrivanje odbacivanje posle srčanih transplantacija.
Torakalna električna bioimpedanca je neinvazivna, jednostavna, tačna metoda koja je vredna alternativa drugim komplikovanim metodama u jedinicama intenzivne nege i ambulantno kod bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima.

 
 
Copyright © 2008. Inter Medica Dr Lović, dizajn: WP Gallery